Cho thuê văn phòng quận 1 - TP.HCM

Đường: Hồ Tùng Mậu
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Mạc Đĩnh Chi
Giá thuê trên 30usd

Đường: Lê Duẩn
Giá thuê trên 30usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Phan Tôn
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Nguyễn Công Trứ
Giá thuê trên 30usd

Đường: Tôn Đức Thắng
Giá thuê trên 30usd

Đường: Nguyễn Huệ
Giá thuê trên 30usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê trên 30usd

Đường: Ngô Đức Kế
Giá thuê trên 30usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê trên 30usd

Đường: Lê Duẩn
Giá thuê trên 30usd

Đường: Hàm Nghi
Giá thuê trên 30usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê trên 30usd

Đường: Thi Sách
Giá thuê trên 30usd

Đường: Trần Hưng Đạo
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Cống Quỳnh
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Pasteur
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Võ Văn Kiệt
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Hai Bà Trưng
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Nguyễn Văn Thủ
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Lê Duẩn
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Pasteur
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Hai Bà Trưng
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Trần Khánh Dư
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Hoàng Sa
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Trần Hưng Đạo
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Hai Bà Trưng
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Cư Trinh
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Hồ Tùng Mậu
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Trịnh Văn Cấn
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Văn Thủ
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Hàm Nghi
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Công Trứ
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đinh Tiên Hoàng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Nguyễn Thái Học
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Trần Hưng Đạo
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đồng Khởi
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Phùng Khắc Khoan
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Nguyễn Văn Thủ
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Tôn Thất Tùng
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Phan Tôn
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Văn Cừ
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê dưới 10 usd

Đường: Hai Bà Trưng
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đồng Khởi
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Huệ
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Huệ
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Nguyễn Văn Thủ
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Cống Quỳnh
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Ngô Đức Kế
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Mạc Đĩnh Chi
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Cống Quỳnh
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Mạc Đĩnh Chi
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Trần Đình Xu
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Hồ Tùng Mậu
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Trãi
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Thi Sách
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Đinh Tiên Hoàng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Nam Quốc Cang
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Trung Trực
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đông Du
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Du
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Phó Đức Chính
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Nguyễn Cư Trinh
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Huệ
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Nam Quốc Cang
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Du
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Ký Con
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Hai Bà Trưng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Lê Thị Riêng
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Mạc Đĩnh Chi
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Phùng Khắc Khoan
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Lê Duẩn
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Tôn Đức Thắng
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Phùng Khắc Khoan
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Lê Duẩn
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Tôn Đức Thắng
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Đồng Khởi
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Lê Thị Hồng Gấm
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Thạch Thị Thanh
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Bến Chương Dương
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nam Quốc Cang
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Tôn Đức Thắng
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Thái Văn Lung
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Đinh Tiên Hoàng
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Hàm Nghi
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Mai Thị Lựu
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Mạc Đĩnh Chi
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Trãi
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Lý Tự Trọng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Võ Thị Sáu
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Tôn Đức Thắng
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Phạm Ngũ Lão
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Lê Duẩn
Giá thuê trên 30usd

Đường: Lê Lai
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Lê Lợi
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Mạc Đĩnh Chi
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Ngô Đức Kế
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Tôn Đức Thắng
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Đồng Khởi
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Nguyễn Huệ
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đồng Khởi
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Nguyễn Công Trứ
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Lê Thị Riêng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Lê Duẩn
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Pasteur
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Hữu Cầu
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Nguyễn Văn Thủ
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Phi Khanh
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Trần Hưng Đạo
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Cống Quỳnh
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Trần Hưng Đạo
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đinh Tiên Hoàng
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Nguyễn Du
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Thi Sách
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Ngô Đức Kế
Giá thuê trên 30usd

Đường: Lê Thị Hồng Gấm
Giá thuê từ 10usd - 12usd

Đường: Lê Lợi
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Đặng Tất
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Thái Văn Lung
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Ngô Đức Kế
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Võ Văn Kiệt
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Trần Hưng Đạo
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Phan Kế Bính
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Sương Nguyệt Ánh
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Đinh Tiên Hoàng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Hàm Nghi
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Lê Thánh Tôn
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Nguyễn Trung Ngạn
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Phùng Khắc Khoan
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Thái Văn Lung
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Tôn Đức Thắng
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Bùi Thị Xuân
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Nguyễn Công Trứ
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Hai Bà Trưng
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Hai Bà Trưng
Giá thuê từ 18usd - 21usd

Đường: Tôn Đức Thắng
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Bùi Thị Xuân
Giá thuê từ 15usd - 18usd

Đường: Điện Biên Phủ
Giá thuê từ 12usd - 15usd

Đường: Hàm Nghi
Giá thuê từ 21usd - 25usd

Đường: Lê Lợi
Giá thuê từ 25usd - 30usd

Đường: Nguyễn Du
Giá thuê từ 18usd - 21usd

cho thuê văn phòng quận 1 giá tốt chỉ có ở công ty Mỹ Hưng, phí thuê của cao ốc cho thuê văn phòng quận 1 chỉ từ 10 đến 30 USD, giá như vậy nên cao ốc cho thuê văn phòng quận 1 thu hút được nhiều doanh nghiệp

văn phòng cho thuê quận tân bình
Lên đầu trang